Chemische industrie

Voor het transporteren en doseren van chemische vloeistoffen zijn pompen nodig die aan bepaalde voorwaarden voldoen om risico’s uit te sluiten. De te verpompen stoffen hebben uiteenlopende specifieke eigenschappen en kenmerken die de nodige zorgvuldigheid vragen. Wij hebben de kennis en ervaring om voor elke chemische industrie de meest geschikte pomp te selecteren, rekening houdend met risico’s als lekkage, drooglopen, explosiegevaar en resistentie tegen beschadigende stoffen.

Wij leveren onder andere onderstaande pompen aan de chemische industrie:

  • Dompelpompen
  • Vuilwaterpompen
  • Vacuümpompen
  • Slangenpompen
  • Membraampompen