Voedingsmiddelenindustrie

Wij leveren pompen aan de voedingsmiddelenindustrie voor aanvoer van grondstoffen en afvoer van gereed product, maar voornamelijk voor secundaire en faciliterende processen. Aspecten waarmee in de voedingsmiddelenindustrie extra rekening gehouden moet worden is de variatie in viscositeit  van grondstoffen en eindproducten, de kwetsbaarheid van sommige producten en natuurlijk hygiëne. Dat betekent dat de gebruikte materialen extra aandacht krijgen en dat de pompinstallaties gemakkelijk zijn te reinigen.

Wij leveren onder andere onderstaande pompen aan de voedingsmiddelenindustrie:

  • Slangenpompen
  • Tapwaterpompen voor drinkwaterinstallaties
  • Drukverhogingsinstallaties
  • Membraanpompen