Waterschappen

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bij een hoge waterstand zouden we natte voeten kunnen krijgen. Bij een lange periode van droogte, die we de laatste jaren ook vaak kennen, kan de bodem inklinken als het grondwaterpeil teveel zakt. Polder en boezemgemalen houden met onze pompen het grondwater op peil om inklinken van de bodem te voorkomen en voeren overtollig water af. Visvriendelijkheid.

Wij leveren onder andere onderstaande pompen aan de waterschappen:

  • Dompelpompen