FOD 21-1440 Olie-waterafscheiders

Scheidt het condenswater vóór lozing in het riool

Zeer effectief condensaatbehandelingssysteem op basis van een mileuvriendelijke technology
Bij ieder compressieproces voor lucht komt condensaat vrij. Dit condensaat bevat vervuiling zoals olie en geconcentreerde vervuiling. Ook de koeldroger scheidt condensaat af evenals cycloon separators. Het proces van verzamelen en lozen van condenswater heeft meer voeten in aarde, omdat je vanuit mileu-eisen niet zomaar ongereinigd condensaat mag lozen.

Deze serie FOD 21-1440 olie-waterscheiders werkt op een eenvoudige manier en biedt een milieuvriendelijke oplossing. Olie en water worden gescheiden door een meertraps filteringsysteem, dat er voor zorgt dat het condenswater wat dan overblijft probleemloos in het riool geloosd mag worden. Het overgebleven vervuilde residu dient te worden behandeld als chemisch afval.