Afvalwaterindustrie

Waar mensen wonen en werken wordt afvalwater geproduceerd, dat in meer of mindere mate vervuild is met vaste delen of chemicaliën. Voor het transport van vervuild water (influent) naar waterzuiveringsinstallaties en bij de zuivering van vervuild water zijn veel pompen nodig. Voordat het afvalwater weer als schoon water (effluent) in het oppervlaktewater komt, wordt het in een afvalwaterzuiveringsinstallatie gezuiverd. Veel industriële bedrijven hebben een eigen waterzuiveringsinstallatie. Zuivering van afvalwater gebeurt in drie stappen: De primaire zuivering is gericht op het verwijderen van vaste delen. Bij de secundaire zuivering, ook wel biologische zuivering genoemd, worden organische stoffen verwijderd. De derde of tertiaire zuivering verwijdert nutriënten als koolstof, stikstof en fosfaat.

Wij leveren onder andere onderstaande pompen aan de afvalwaterindustrie:

  • Dompelpompen
  • Vuilwaterpompen of afvalwaterpompen
  • Fecaliënpompen met versnijders
  • Filters en mixers