Agrarische sector

Aan de land- en tuinbouwsector leveren wij pompen en pompsystemen voor irrigatie en beregening. Fruittelers maken gebruik van onze beregeningssystemen voor nachtvorstwering om bevriezing van gewassen te voorkomen. In de veeteeltsector gebruiken onze pompen om mestputten te legen. Voor plant en dier is voldoende en schoon water de eerste levensbehoefte. Onze pompen transporteren grondwater en/of hemelwater vanaf bron tot bestemming.

Wij leveren onder andere onderstaande pompen aan de agrarische industrie:

  • Schoonwaterpompen
  • Bronpompen
  • Vuilwaterpompen
  • Versnijdende pompen
  • Fecaliënpompen
  • Dompelpompen