Opnemers

Siemens Symaro HVAC-opnemers registreren en verzenden gemeten waarden extreem snel en nauwkeurig, en vormen daarmee een uitstekende basis voor een nauwkeurige, energie-efficiënte en voordelige regeling van de gehele HVAC-installatie.

TechnoFlow is Siemens HVAC-partner en levert onder andere:

  • Temperatuuropnemers
  • Vochtigheidsopnemers
  • Luchtkwaliteitsopnemers
  • Drukopnemers
  • Stromingsopnemers
  • Zonstralingsopnemers

Siemens Symaro Opnemers